Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) και η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)

οργανώνει το 5ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (5ο ΕΣΟ) διαδικτυακά στις 9-11 Ιουλίου 2020 .

Η εποχή που διανύουμε μοιάζει με συμβολή πολλών χειμάρρων. Αμέτρητες πληροφορίες από όλες τις πηγές της Βασικής Έρευνας

ρέουν σε αφρισμένες κοίτες και συναντώνται στη διασταύρωση όπου οι Κοινωνίες περιμένουν ανυπόμονα τη διοχέτευση αυτών των

πολύτιμων αλλά ασυντόνιστων πληροφοριών στη μεγάλη Κοίτη της Κλινικής Πράξης – με φράγματα και εκτροπές όπου και όταν απαιτηθούν.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο  Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα συντονιστίσει την διαδικτυακή “αίθουσα” με θέμα

“Το Cemiplimab στη θεραπευτική του προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος δέρματος” &

“Η θέση του Cabazitaxel στη θεραπευτική του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη” την Πέμπτη 9 Ιουλίου 13:20-14:00μ.μ.