Η Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών
(E.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.) οργανώνει το 9ο Συνέδριό της στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα στις 3-4 Ιουλίου 2020.
Οι νέες εξελίξεις και ενδείξεις της Ανοσο–Ογκολογίας και της Μοριακής–Ογκολογίας,
οι συνδυασμοί ανοσοθεραπείας με την κλασσική χημειοθεραπεία, με την
ακτινοθεραπεία και με τις στοχευμένες θεραπείες θα συζητηθούν στο Συνέδριό μας.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο  Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει

σε τραπέζι με θέμα “Καρδιο – Ογκολογία” το Σάββατο 16:00-17:00μ.μ.