Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΔΕ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ( M. Sc. Surgical Oncology ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρεταίειο στο μάθημα Αρχές Χημειοθεραπείας & Στοχευμένων Θεραπειών που διεξάγεται στο Α’ Ακαδημαϊκό Εξάμηνο ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα πραγματοποιήσει  διάλεξη.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021 ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα εισηγηθεί με θέμα «Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο» διαδικτυακά.