Η εταιρεία ΑΚΟΣ. Θεραπεία Σώματος και Ψυχής διοργανώνει σε συνεργασία με τη Μονάδα Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» την Επιστημονική Διημερίδα “Καρκίνος: Ένα «παιχνίδι» πιθανοτήτων” στις 5-6 Μαρτίου 2021 διαδικτυακά.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει στο διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι «Καρκίνος τρίτης ηλικίας» την Παρασκευή 5 Μαρτίου στις 18:00.