Οι νέες θεραπευτικές επιλογές που προσφέρει η ανοσοογκολογία για τον καρκίνο του πνεύμονα και το ουροθηλιακό καρκίνωμα

Οι ανοσοογκολογικές θεραπείες έχουν εγκαθιδρυθεί πια στη συνείδηση της ιατρικής κοινότητας ως οι πλέον ελπιδοφόρες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Έρχονται να δώσουν απαντήσεις σε σειρά απο ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες για τις νεοπλασματικές ασθένειες, με κυριότερες αυτές της μακροχρόνιας επιβίωσης και της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου, αλλά ταυτόχρονα και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Σήμερα, οι υπάρχουσες ανοσοογκολογικές θεραπείες, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καρκινικών μορφών, όπως το μελάνωμα, ο καρκίνος του πνεύμονα, το κλασσικό λέμφωμα Hodgkin, ο ουροθηλιακός καρκίνος κ.α. Οι εξελίξεις όμως στα προγράμματα ανάπτυξής τους είναι καταιγιστικές, βάσει των αποτελεσμάτων που δημοσιεύονται από τις πιο πρόσφατες κλινικές μελέτες, και έτσι οι νέες ενδείξεις που αυτές λαμβάνουν από τις ρυθμιστικές αρχές είναι συνεχείς και σε ολοένα και περισσότερες θεραπευτικές κατηγορίες για τον καρκίνο. Εξόχως σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης KEYNOΤΕ-024 για τον καρκίνο του πνεύμονα, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα σε παγκόσμιο συνέδριο.

Η μελέτη αξιολογούσε την αποτελεσματικότητα της ανοσοογκολογικής θεραπείας pembrolizumab, ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και υψηλή έκφραση του βιοδείκτη PD-L1 (TPS≥50%), έναντι της χημειοθεραπείας επιλογής του ερευνητή που περιείχε πλατίνα, συμπεριλαμβανομένων των πεμετρεξίδη+καρβοπλατίνη, πεμετρεξίδη+σισπλατίνη, γεμσιταβίνη+σισπλατίνη, γεμσιταβίνη+ καρβοπλατίνη ή πακλιταξέλη+καρβοπλατίνη.

Διαβάστε ΕΔΩ όλο το άρθρο