Ο Νικόλαος Κεντεποζίδης, Ογκολόγος – Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξηγεί στο Υγείαonline.gr, την σημαντική αξία του εμβολίου για την πρόληψη της HPV λοίμωξης του τραχήλου της μήτρας.

Τον προηγούμενο μισό αιώνα ο κυτταρολογικός έλεγχος (screening) μείωσε δραματικά την έκρηξη του πλακώδους καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που εμφανώς προκαλούνταν απο εμμένουσα λοίμωξη με HPV (Human Papilloma Virus). Η ερμηνεία αυτής της λοιμώδους αιτιολόγησης οδήγησε σε βραβείο Nobel το 2008 και ανάπτυξη προφυλακτικών εμβολίων που διατέθηκαν εμπορικά από το 2006. Αυτό το επίτευγμα ήταν ένα ορόσημο για την δημόσια υγεία, αφού παγκόσμια οι χρόνιες λοιμώξεις είναι η απαρχή του 20% των ανθρωπίνων καρκίνων.

Ο HPV προκαλεί περισσότερους καρκίνους από κάθε άλλον ιό. Όπως άλλοι ιοί που προκαλούν καρκίνους, οι περισσότερες λοιμώξεις απο HPV είναι ασυμπτωματικές,τελικά ξεκάθαρες και δεν βλάπτουν τον ξενιστή. Σε μη εμβολιασμένους πληθυσμούς ο HPV είναι σχεδόν ενδημικός, αφού ο μέσος χρόνος του κινδύνου λοίμωξης με HPV των γεννητικών οργάνων τουλάχιστον μία φορά είναι μεγαλύτερος του 80%.Στις ΗΠΑ, η αντίληψη της υπόθεσης του προφυλακτικού εμβολιασμού δεν έχει ωριμάσει και έχει πιθανότητες να παραμείνει ακόμη έτσι. Ιός HPV και καρκίνος τραχήλου της μήτρας Το 2009, λιγότερο από το 1/2 (44%) των υποψηφίων παιδιών είχαν εμβολιασθεί.

Τα ποσοστά της ολοκλήρωσης των εμβολίων (που σημαίνει την υποβολή σε όλη τη σειρά των τριών προφυλακτικών εμβολίων) είναι απογοητευτική. Απο τις νεαρές γυναίκες που ξεκίνησαν το εμβόλιο στις ΗΠΑ, λιγότερες από μία στις τέσσερις ολοκλήρωσαν τη σειρά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της HPV λοίμωξης του τραχήλου της μήτρας περιλαμβάνουν στρατηγικές ειδικά σχεδιασμένες γι’αυτόν τον πληθυσμό στη βάση της ήπιας βιολογίας της λοίμωξης. Ο νεαρός πληθυσμός θα έχει όφελος από την πρωτογενή πρόληψη που προσδίδεται από τον προφυλακτικό εμβολιασμό.

Όμως, ο προφυλακτικός εμβολιασμός δεν προσφέρει θεραπευτικό αποτέλεσμα για ήδη εγκατεστημένες λοιμώξεις ή επιβεβαιωμένες εστίες. Πέραν όμως των προαναφερθεισών εντυπωσιακών εξελίξεων, είναι επιβεβλημένος ο περαιτέρω σχεδιασμός στρατηγικών αποκάλυψης και ταυτοποίησης της προδιηθητικής (προκαρκινωματωδούς) νόσου.

Νικόλαος Κ. Κεντεποζίδης
Ογκολόγος – Παθολόγος
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών