Η Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών ‘Ογκων σε συνεργασία με το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας  διοργανώνουν το 9ο Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα : ” Ο ογκολογικός ασθενής στην καθ’ημέρα πράξη που θα διεξαχθεί στις 10-13 Οκτωβρίου  2019 στην Χινίτσα , στο ξενοδοχείο Hinitsa Bay. Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει σε τραπέζι την Παρασκευή στις 11:1012:10μμ. Επίσης το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 το απόγευμα στις 17:20-17:40μμ θα δώσει ομιλία με θέμα : “Η συμβολή της ανοσοθεραπείας σε ασθενείς σε στάδιο ΙΙΙ με ΜΜΚΠ : η πρόθεση ίασης.