Βιοεπιστήμες, καινοτομία, τεχνολογία & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία

Το συνέδριο “Βιοεπιστήμες, καινοτομία, τεχνολογία & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία” θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (HeCOG) και θα γίνει σε συνεργασία με την Επιστημονική
Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) στις 15-17 Οκτωβρίου 2021

 

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει στη διάλεξη με θέμα Πόσο διευρύνεται η θεραπευτική φαρέτρα στους HER2 θετικούς καρκίνους μαστού;” το Σάββατο στις 9.30.