Οργάνωση:

ΦΟΡΟΥΜ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Σε συνεργασία:

• Ογκολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας • Ογκολογική Μονάδα, Γ’ ΠΠ, Ιατρική Σχολή Αθηνών,

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ημερομηνία διεξαγωγής:

28-29 Ιουνίου 2019

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Αμαλία
Νέα Τίρυνθα & Αμαλίας Ναύπλιο 21100
Τηλ.: 2752-024400

Εγγραφές – Πιστοποίηση:

Η εγγραφή είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.