Ισχύς εν τη Ενώσει – Συνδυασμένη Αντιμετώπιση του Καρκίνου

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.) σε συνεργασία με το Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ν.Π. “Μεταξά” διοργανώνουν το συνέδριο Ισχύς Εν τη Ενώσει Συνδυασμένη Αντιμετώπιση του Καρκίνου που θα διεξαχθεί 07-08 Οκτωβρίου 2022 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στην Αθήνα.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει  στο Στροφφυλό τραπέζι με θέμα  “ΟΓΚΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ” την Παρασκευή στις 16:00.