Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – 16ος Κύκλος – Αιματολογικά Νέα – Ογκολογικά Νέα, Σύγχρονη Νοσηλευτική

Το Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος και η Περιφέρεια Πελοποννήσου Π.Ε. Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Αιματολογικό Τμήμα Γ.Ν. Μεσσηνίας, το 
Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Μεσσηνίας, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Μεσσηνίας, το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ν.Ε. και την Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας οργανώνουν το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Αιματολογικά Νέα – Ογκολογικά Νέα, Σύγχρονη Νοσηλευτική” στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2021.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα συντονίσει το Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα “Γενετική συμβουλευτική” το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις 16:45.