Η Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.) σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης, την εταιρεία ΑΚΟΣ. Θεραπεία Σώματος και Ψυχής, το Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΜΒΕ), το Α’ Παθολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» καθώς και το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» διοργανώνουν το Πανελλήνιο Συνέδριο: Καθ’οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία στις 21-23 Μαΐου 2021 διαδικτυακά.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει στη διάλεξη με θέμα “Το μονοπάτι του ομόλογου ανασυνδυασμού ως προβλεπτικός βιοδείκτης ανταπόκρισης σε αναστολείς των PARP σε συμπαγείς όγκους” το Σάββατο 22 Μαΐου στις 09:30.