6ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 2022

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας οργανώνουν το 6ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας “ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 2022” που θα διεξαχθεί υβριδικά στις 4-7 Μαΐου 2022 .

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει  στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα “Καρκίνος στους νέους ενήλικες” την Παρασκευή 6 Μαΐου στη 13:00.