Γενετικοί παράγοντες για τον καρκίνο του μαστο

Περίπου 5% με 10% των περιστατικών καρκίνου μαστού θεωρείται ότι είναι κληρονομικά, που σημαίνει ότι προκύπτουν απευθείας από διαταραχές γονιδίων (ονομάζονται μεταλλάξεις) κληρονομούμενες από ένα γονέα.
Για το PDF πατήστε  ΕΔΩ