29ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας σε συνεργασία με τους Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας, Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος – Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας, Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία & Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία διοργανώνουν το 29ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας στις 5-8 Απριλίου 2023 στο Athenaeum Intercontinental.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα “Η ψηφιακή υγεία στην ογκολογική νοσηλευτική” την Τετάρτη 5 Απριλίου στις 14:30.