Συνέδριο «Μοριακοί και Κυτταρικοί Στόχοι στη Θεραπεία του Καρκίνου»

Η ΑΚΟΣ – Καρκίνος Θεραπεία Σώματος και Ψυχής σε συνεργασία με το Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» διοργάνωνει το Συνέδριο «Μοριακοί και Κυτταρικοί Στόχοι στη Θεραπεία του Καρκίνου» στις 11-12 Νοεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα συντονίσει την ομιλία με θέμα “Ανεβάζοντας τον πήχη της επιβίωσης στο μεταστατικό ΜΜΚΠ” το Σάββατο στις 12:30 διαδικτυακά.