Η Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων, το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ) και η Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ διοργανώνουν το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη» στις 8-10 Οκτωβρίου 2020, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο Δρ. Νικόλαος Κεντεποζίδης θα προεδρεύσει στο τραπέζι με θέμα «Ανασκοπήσεις Εξελίξεων 2019-2020» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 στις16:30-17:30