Βιογραφικό του Ογκολόγου Παθολόγου Δρ. Νικόλαου Κεντεποζίδη

Βιογραφικό Δρ. Νικόλαος Κ. Κεντεποζίδης

  ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ…