ASCO Meeting Abstracts

ACT for prevention and prophylaxis of cancer-associated thrombosis (CAT). 2020 Authors: Nikolaos Tsoukalas, Athina Christopoulou, Christos N Papandreou, Nikolaos Kapodistrias, Anna Koumarianou, Stavros Peroukidis, Haralabos Kalofonos,…