Άρθρο Ογκολόγου Δρ. Νικ. Κεντεποζίδη στην ιστοσελίδα in.gr

Άρθρο του Διευθυντή της Δ’ Ογκολογικής Κλινικής στο Metropolitan General, Ογκολόγου Ν. Κεντεποζίδη με τίτλο "Ο ρόλος των κατάλληλων βιοδεικτών…